Knižnica pre vaše deti

O nás

Bilingválnosť a ovládanie anglického jazyka je v dnešnom svete samozrejmosťou. Slovensko nasleduje tento trend a rodičia hľadajú spôsoby, ako rozvíjať znalosť anglického jazyka u svojich detí. Dôkazom toho je skutočnosť, že aj v Žiline vzniklo v posledných rokoch viacero anglických materských škôlok. Otvorením anglickej detskej knižnice by sme chceli vytvoriť anglicky hovoriace prostredie, priestor pre deti, mládež, rodiny a všetkých tých, ktorí chcú komunikovať v anglickom jazyku a zdokonaľovať sa v ňom prostredníctvom množstva rôznorodých akcií, ktoré budú v knižnici prebiehať. Anglická detská knižnica by mala predstavovať prepojenie medzi vzdelávacími inštitúciami vyučujúcimi anglický jazyk, a tiež vytvoriť zaujímavé prostredie pre medzinárodnú komunitu žijúcu v Žiline.